Investigación da calidade do solo en Galicia

23 de xullo de 2024 15:41:47 CEST | v1.15.0

Acceso usuarios:

usuario:
anónimo
Iniciar sesión

Promotor:

Xunta de Galicia

Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático


Páxina de inicio

Introdución

O solo é un medio receptor da contaminación moi sensible e vulnerable. Esta contaminación representa un serio risco para a saúde humana e os ecosistemas. Historicamente, os estudos de detección da contaminación e as intervencións de prevención centráronse en diferentes áreas do medio, sen ter en consideración o solo como receptor e transmisor da contaminación. Isto débese tanto á complexidade do seu estudo como ao retardo existente na manifestación dos seus efectos.

Foto que representa unha paisaxe con vexetación de monte baixo

A primeira norma legal que permitiu unha protección da calidade dos solos foi a Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos. Esta Lei regula os aspectos ambientais dos solos contaminados e faculta as Comunidades Autónomas para declarar, delimitar e inventariar os solos contaminados, debido á presenza de compoñentes de carácter perigoso de orixe humana.

O Real decreto 9/2005, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados, supón o desenvolmento normativo da Lei 10/1998 en materia de solos. Como primeira actividade, este real decreto obriga as empresas afectadas á preparación dun informe preliminar de situación. A data límite para a entrega deste informe é o 7 de febreiro de 2007.

A Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia establece o réxime xurídico xeral de produción e xestión dos residuos, fomentando, por esta orde a súa redución, reutilización, reciclaxe e outras formas de valorización e a regulación dos solos contaminados, co fin de protexer o ambiente e a saúde humana.

O Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos potencialmente contaminados e procedemento para a declaración de solos contaminados, regula as obrigas de información dos titulares de actividades potencialmente contaminantes do solo e dos seus propietarios, ademais do momento en que a Administración poderá requirir a realización de análises que permitan avaliar o grao de contaminación do solo e valorar detalladamente os riscos que este representa para a saúde humana ou os ecosistemas.

Obrigas de Información

Titulares de Actividades Potencialmente Contaminantes do Solo
  • Inicio de Actividade: Deberán presentar un Informe Preliminar de Situación (IPS).
  • Revisión (cada 5 anos): Deberán presentar un Informe de Situación (IS).
  • Modificación Substancial: Deberán presentar un Informe de Situación (IS).
  • Peche Definitivo: Deberán presentar un Informe de Situación (IS).
  • Cambio de Titular: Deberán presentar un Informe de Situación (IS).
Propietarios do solo
  • Deberán presentar un Informe de Situación (IS) cando se solicite unha licenza ou autorización para o establecemento dalgunha actividade diferente das actividades potencialmente contaminantes (APC) ou que supoña un cambio de uso do solo, se no pasado ese solo soportou unha APC.

Accesos directos

Acceso usuarios rexistrados
Icona de acceso de usuarios

Os usuarios rexistrados poden premer a seguinte ligazón para iniciar a sesión.

Acceso usuarios

A sinatura dixital está inhabilitada actualmente

Manual do usuario
Icona do Manual do Usuario

Prema nas seguintes ligazóns para descargar o Manual do Usuario.

Descargar o Manual do Usuario en galego
Descargar el Manual del Usuario en castellano
Actualizado en xaneiro de 2023

Novos usuarios
Icona de acceso de usuarios

Se é un usuario novo prema a seguinte ligazón para darse de alta.

Alta usuarios

Taxa
Icona de Taxas

Nova obriga de pago de taxa para a tramitación de informes Preliminares de Situación e informes de Situación en materia de solos contaminados.

Taxa
Actualizado en xaneiro de 2023

Oficina Virtual Tributaria

Modificación Decreto 60/2009, do 26 de febreiro
Icona do Manual do Usuario

Nota informativa sobre a modificación do Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos potencialmente contaminados e procedemento para a declaración de solos contaminados.

Nota informativa en galego
Nota informativa en castellano
Orden PRA 1080/2017, de 2 de noviembre